Obrazek użytkownika Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Budkowicach
Super Relacja: 
Tak
Które wyzwanie z obszaru "Działania uczniów" wybraliście do realizacji?: 
1.Przeprowadzamy diagnozę potrzeb i zainteresowań młodzieży w naszej szkole, obejmującą wszystkich uczniów i uczennice, z wykorzystaniem metody innej niż ankieta. Wnioski przekładamy na konkretne działania, które umieszczamy w planie pracy
Opiszcie jak przebiegła realizacja wyzwania : 

Badanie postanowiliśmy przeprowadzić metodą rady klasowej (debaty)  w poszczególnych zespołach klasowych oraz z wykorzystaniem specjalnie przygotowanych tablic Nasze pomysły, na których uczniowie mogli wpisywac propozycje rozwiązań, pomysły na zajęcia pozalekcyjne, zadania dla SU, zmiany i udoskonalenia. Diagnoza  trawał przez dwa tygodnie. W tym czasie uczniowie mogli zamieszczać swoje wpisy na tablicach, a każda klasa podczas zajęć z wychowawcą miała przeprowadzić radę klasową dotyczącą najpilniejszych, wegług danego zespołu, zmian i nowych rozwiązań w szkole. po tym czasie odbyło się zebranie Zarządu SU i Rady Samorządów Klasowych, podczas którego przewodniczący klas przekazali wnioski z rad klasowych. Wspólnie też przeanalizowaliśmy zapisy na tablicach i na podstawie tych informacji sporządziliśmy listeę wszystkich propozycji, określając jednocześnie propozycje najważniejsze, te które powtórzyły się kilkakrotnie bądź wystąpiły zarówno na tablicach jak i podczas debat. Na podstawie tej lisy Zarząd SU opracował plan pracy. 

Napiszcie kto był zaangażowany w realizację wyzwania (spoza zespołu projektowego)?: 

W realizację zadania byli zaangażowani wszyscy uczniowie i wychowacy klas. 

Co było najtrudniejsze w realizacji wyzwania?: 

Określenie, które propozycje z powstałej listy są najważniejsze. Do planu działań zostały właczone te, które pojawiały się najcześciej, bo oznaczało to dla nas, że zalezy na tych działaniach sporej grupie uczniów.  W przypadku tych, które pojawiały się jednokrotnie decyzję o ich realizacji podjął Zarząd SU i Rada Samorządów Klasowych metodą debaty, mając na uwadze możliwości i wizję pracy na ten rok. 

Co Wam się udało/uważacie za sukces związany z realizacją tego wyzwania?: 

Zachęciliśmy uczniów do zastosowania nowej dla większości klas metody - rady klasowej i każdej klasie udało się wypracować wspólną listę zadań na ten rok, a wychowawcy mogli posłuchać, jakie są pomysły uczniów i włączyć się do tworzenia listy, bo wychowawcy też są członkami rad klasowych. Udało się sformułowac wniosek, że istniejący regulamin dotyczący korzystania z telefonów komórkowych nie odpowiada wielu uczniom i konieczne jest przeprowadzenia debat i rozmów na ten temat z radą pedagogiczną, dyrekcją i rodzicami. Poza tym stworzony plan pracy SU objął nastepujace działania: wybór rzecznika praw uczniów, stworzenie pocedury bonów urodzinowych (przywilejów dla jubilatów losowanych co miesiąc w dniu urodzin), organizację dyskotek szkolnych częściej niż raz w semstrze i organizację nocy w szkole przynajmniej raz w semestrze, umożliwienie uczniom włącznia muzyki na wybranych pezrwach w niektóre dni tygodnia, organizację kiermaszu bożonarodzeniowego. 

Zdjęcia dokumentujące realizację wyzwania: 
Inne pliki związane z realizacją wyzwania: 
  1. 1. Rada klasowa opis i zasady 1.doc (37KB)
Dodatkowe informacje: 

Nie sfotografowaliśmy Tablicy pomysłów. 

Status: 
Zaakceptowane
Komentarze: 

Droga grupo,

człowiek chyba rzeczywiście uczy się przez całe życie - dzięki Waszej relacji poznałam metodę Rady Klasowej! Dziekuję za inspirację. Bardzo ważne jest to, że badanie było kilkuetapowe i zaczynało się na poziomie klas. Dużym plusem stosowanej przez Was metody jest włączenie całej społeczności szkolnej - również nauczycieli. Ciekawe jest również stosowanie różnych metod diagnozy - dyskusji, plakatów, na które można coś dopisywać.

Cieszę się, że udało Wam się konkretne wnioski, które są realne do wdrożenia w tym roku szkolnym. Dobrą praktyką jest również dyskusja nad pomysłami, które pojawiły się tylko raz - Wy to zrobiliście, co oznacza, że każdy głos jest dla Was ważny.

Trzymam kciuki za wdrożenie wszystkich ważnych dla społeczności szkolnej pomysłów smiley