Obrazek użytkownika Szkoła Podstawowa im. Marii Kilar w Kleszczynie
Super Relacja: 
Tak
Które wyzwanie z obszaru "Podejmowanie decyzji" wybraliście do realizacji?: 
4. Organizujemy w naszej szkole budżet partycypacyjny zgodnie z opisem zawartym w materiale CEO Dobre praktyki z USA. Kwota, o której przeznaczeniu decydują uczniowie i uczennice, jest nie mniejsza niż 1500 zł.
Opiszcie jak przebiegła realizacja wyzwania : 

W kolejnym obszarze postanowiliśmy, poraz pierwszy w historii szkoły, zorganizować budżet partycypacyjny. Zwołaliśmy zebranie, na którym opiekun SU omówił idee oraz poszczególne etapy budżetu partycypacyjnego. Po tym spotkaniu członkowie Zarządu SU i Rady Klasowej przekazali szczegóły rozmów na godzinach wychowawczych. Zadaniem klas było omówienie na godzinach wychowawczych propozycji wykorzystania budżetu w kwocie nie mniejszej niż 1500zł, opisanie ich na specjalnym formularzu i zgłoszenie opiekunowi lub członkowi Zarządu SU. Dwa tygodnie później uczniowie ponownie spotkali się na zebraniu SU i zapoznali się z propozycjami klas. Ucznniowie na godzinach wychowawczych zgłaszali swoje propozycje i drogą głosowania większością głosów wybierali najlepsze propozycje. Ostatecznie do Zarządu SU trafiły następujące projekty: siłownia plenerowa, gry podłogowe i ścienne, dystrybutor wody, bio-sklepik, klasa pod chmurką, mural "Galeria absolwentów" i kącik ciszy. 22 lutego Zarząd SU spotkał się z Dyrektor Szkoły, która krótko omówiła zasady planowania budżetu szkoły. Każdy projekt spotkał się z wielkim uznaniem pani Dyrektor, która oceniła realne możliwości realizacji każdego pomysłu, proponując realizację wszystkich w kolejnych latach. Zarząd przystąpił do głosowania i weryfikacji projektów. Każdy uczestnik zebrania wybrał trzy najlepsze jego zdaniem projekty, przyznając kolejno 3 punkty dla najlepszego, 2 dla drugiego i 1 dla projektu trzeciego. Spośród 7 wybrano trzy priorytetowe inwestycje, które wzięły udział w dalszym głosowaniu. Wybór jednego projektu odbył się poprzez powszechne głosowanie całej społeczności szkolnej. Na apelu porzadkowym Zarząd SU przedstawił wszystkie projekty oraz omówił zasady głosowania. Opiekun SU podziękowała pani Dyrektor za zaufanie i wsparcie dotychczasowych działań SU, zwłaszcza tych, które są realizowane z inicjatywy uczniów i odpowiadają na ich potrzeby. Po apelu uczniowie przystąpili do głosowania. Każdy uczeń i każda uczennica mogła oddać tylko jeden głos na jeden z trzech projektów. O ostatecznym wyniku projektu zadecydowała suma punktów przyznanych w głosowaniu. Wyniki głosowania zamieszczone zostały na tablicy SU i Facebooku szkoły. Zwycięskim projektem okazała się 'Klasa pod chmurką". Projekt polega na zagospodarowaniu fragmentu boiska szkolnego na zieloną klasę. Cała społeczność szkolna będzie korzystać z niej podczas lekcji i przerw. Realizacja projektu dotyczy: zakupu 4 stołów ogrodowych z ławami, pozyskania roślin do nasadzeń, ułożenia kostki brukowej na części boiska wyznaczonej pod klasę ok. 5mx5m, zakupu i montażu tablicy kredowej ogrodowej oraz stacji meteorologicznej.

Napiszcie kto był zaangażowany w realizację wyzwania (spoza zespołu projektowego)?: 

Członkowie SU, opiekun SKO, który zadeklarował wsparcie finansowe zwycieskiego projektu. Firma, należąca do ojca uczniów naszej szkoły, która zaproponowała sfinansowanie kostki brukowej projektu "Klasa pod chmurką". Rodzice uczennicy klasy II, którzy wsparli finansowo projekt "Klasa pod chmurką" oraz ojciec ucznia klasy VIII i uczennicy klasy III zaproponował pozyskanie roślin nasadzeniowych dla projektu "Klasa pod chmurką". Warto nadmienić, że promocja w środowisku szkolnym propozycji projektów sprawiła, że w/w rodzice zadeklarowali swoją pomoc zanim zapadł werdykt o zwycięstwie tego projektu. Dyrektor Szkoły, która zaakceptowała zorganizowanie budżetu partycypacyjnego w szkole, a także poparła i zaproponowała realizację wszystkich zgłoszonych pomysłów rozłożonych w czasie, w miarę możliwości finansowych szkoły.

Co było najtrudniejsze w realizacji wyzwania?: 

Strach ma duże oczy, a lęk wiele twarzy. Tak najprościej można podsumować realizacje podjętego wyzwania. Najtrudniej było przemyśleć i zaproponować dobrą inwestycję, skierowaną do jak największej liczby odbiorców, jednak ekscytacja możliwością wydatkowania częścią budżetu szkolego była tak duża, że wyzwanie stało się dla całej społeczności wyjątkowym doświadczeniem i dało wiele satysfakcji.

Co Wam się udało/uważacie za sukces związany z realizacją tego wyzwania?: 

Niewątpliwym sukcesem była akceptacja pomysłu organizacji budżetu partycypacyjnego szkoły przez p. Dyrektor oraz propozycje dobrych projektów, które mogą stać się piorytetowymi zadaniami na kolejne lata działalności SU. Poza tym daje uczniom poczucie współdecydowania o losach szkoły, buduje zaufanie i kształtuje postawę partycypacji. Uczniowie czują się szanowani i poważnie traktowani.

Podczas rozmów nad budżetem partycypacyjnym szkoły zrodziła się myśl o potrzebie powołania Rady Szkoły. Doszliśmy do wniosku, że przy stole brakuje przedstawiciela Rady Rodziców. Pani Dyrektor, zabrała teczkę z projektami uczniów, aby na najbliższym spotkaniu z RR przedstawić je szczegółowo rodzicom, jednak wyszła z propozycją jak najszybszego powołania takiego organu, by wspólnie dyskutować o sprawach szkoły.

Zdjęcia dokumentujące realizację wyzwania: 
Linki związane z realizacją wyzwania: 
https://www.facebook.com/1553712881578008/posts/2392115331071088?sfns=mo
https://www.facebook.com/1553712881578008/posts/2392138077735480?sfns=mo
Dodatkowe informacje: 

Nazwa projektu

Opis projektu

SIŁOWNIA PLENEROWA

Projekt dotyczy budowy siłowni plenerowej na terenie szkoły dostępnej dla wszystkich.

Potencjalni odbiorcy: przedszkolaki, uczniowie klas I-VIII, społeczność wsi.

Realizacja projektu dotyczy: zagospodarowania terenu, zakupu i montażu sprzętu, nawiązaniu współpracy z Radą Sołecką wsi Kleszczyna.

GRY PODŁOGOWE I ŚCIENNE

Gry podłogowe i ścienne do wykorzystania przez uczniów na świetlicy i podczas przerw śródlekcyjnych.

Potencjalni odbiorcy: społeczność uczniowska zwłaszcza klasy I-III

Realizacja projektu dotyczy: zagospodarowania przestrzeni górnego holu, zakupu materiałów potrzebnych do wykonania gier (płyty wiórowe 1mx1m – 4 szt., kolorowa okleina, farba tablicowa, farba do betonu – różne kolory), zakupu poduszek antypoślizgowych – minimum 16 szt.

BIO-SKLEPIK

Wynajem automatu służącego do sprzedaży samoobsługowej i w zależności od potrzeb może być wyposażony w różne produkty żywnościowe.

Potencjalni odbiorcy: cała społeczność szkolna

Realizacja projektu dotyczy: wynajmu urządzenia zapewniającego nieograniczony dostęp do zdrowej żywności, przygotowania „zapytania ofertowego” dla minimum dwóch firm, podpisania umowy.

KLASA POD CHMURKĄ

Projekt polega na zagospodarowaniu fragmentu boiska szkolnego na zieloną klasę. Cała społeczność szkolna będzie korzystać z niej podczas lekcji i przerw. Potencjalni odbiorcy: przedszkolaki, uczniowie klas I-VIII, społeczność wsi.

Realizacja projektu dotyczy: zakupu 4 stołów ogrodowych z ławami, pozyskania roślin do nasadzeń, ułożenia kostki brukowej na części boiska wyznaczonej pod klasę ok. 5mx5m, zakupu i instalacji stacji meteorologicznej.

KĄCIK CISZY

Projekt polega na przeorganizowaniu biblioteki szkolnej, która na przerwach służyłaby uczniom za miejsce wypoczynku i relaksu.

Potencjalni odbiorcy: cała społeczność szkolna, zwłaszcza uczniowie klas IV-VIII

Realizacja projektu dotyczy: przeniesienia krzeseł z górnego korytarza, zakupu sprzętu muzycznego i stolika.

DYSTYBUTOR WODY

Zakup/wynajem dystrybutora filtrującego wodę. Jego celem jest zapewnienie nieograniczonego dostępu do świeżej wody pitnej.

Potencjalni odbiorcy: cała społeczność szkolna

Realizacja projektu dotyczy: zakupu/wynajmu urządzenia zapewniającego higieniczne i wygodne czerpanie wody pitnej z instalacji wodociągowej lub butli wymiennych, przygotowania „zapytania ofertowego” dla minimum dwóch firm, podpisania umowy, instalacji dystrybutora.

MURAL „GALERIA ABSOLWENTÓW”

Projekt obejmuje przygotowanie i realizację wielkoformatowej grafiki (murala). Jego celem jest ożywienie przestrzeni publicznej oraz pamiątkowa ekspozycja odcisków dłoni absolwentów naszej szkoły.                                  

Potencjalni odbiorcy: cała społeczność szkolna, mieszkańcy wsi.

Realizacja projektu dotyczy: zakupu farb w kolorach tęczy, przygotowania i pomalowania ściany budynku szkolnego (pomieszczenie gospodarcze), złożenie odcisków tegorocznych absolwentów.

Status: 
Zaakceptowane
Komentarze: 

Witajcie!
Dziękuję bardzo za Waszą relację, czytałem ją z ogromną przyjemnością. Wzorowo zrealizowaliście wybrane wyzwanie uwzględniając wszystkie elementy, na które należało zwrócić uwagę. Dzięki wykorzystaniu godzin wychowawczych poinformowaliście całą społeczność szkolną o organizacji budżetu. Ponadto umożliwiliście wszystkim uczniom i uczennicom zgłaszanie swoich projektów oraz głosowanie nad tymi projektami.

Bardzo podobał mi się proces wybierania pomysłów, tzn. najpierw selekcja w klasach, potem opinia dyrekcji, następnie głosowanie metodą ważoną w celu wyłonienia priorytetowej trójki, a na końcu powszechne głosowanie za zwycięskim projektem. Przy okazji dziękuję, że zechcieliście, podzielić się szczegółami dt wszystkich 7 projektów. Nie dziwie się, że Pani Dyrektor wyraziła chęć zrealizowania wszystkich. 

Błędem byłoby nie docenić przygotowanej grafiki informacyjnej i urn do finalnego głosowania. Podjęliście dodatkowy wysiłek, który być może, nie był konieczny, ale w tym właśnie widzę jego szczególna wartość. Trud jaki włożyliście świadczy o niecodziennym zaangażowaniu i entuzjazmie, które są bardzo cenne i powalają budować pozytywną atmosferę współpracy i działania.   

Myślę, że osiągnęliście dalece więcej niż sukces w realizacji wybranego przez Was wyzwania. Uzyskaliście akceptację wszystkich zgłoszonych projektów i propozycję ich wykonania w kolejnych latach. Ponadto wytworzyliście w środowisku szkolnym atmosferę, która zachęciła do współdziałania rodziców, a Panią dyrektor do powołania Rady Szkoły. Można powiedzieć, że upiekliście dwie pieczenie na jednym ogniu.

Na koniec gratuluję przełamania strachu i lęku, które potrafią skutecznie zdławić najlepsze pomysły oraz entuzjazmu i radości, jakie, mam wrażenie, płyną z Waszej relacji. Jednak największym sukcesem związanym z realizacją wyzwania jest jak sami napisaliście zbudowanie poczucia decyzyjności, zaufania i atmosfery współpracy. Biorąc pod uwagę dotychczasowe wsparcie dyrekcji oraz rodziców jestem przekonany, że to dopiero początek i dotychczasowe sukcesy będą fundamentem dla kolejnych osiągnięć. Już teraz zazdroszczę „Klasy pod chmurką”, bardzo chciałbym móc w takiej się uczyć.

Pozdrawiam,

Tomasz