Obrazek użytkownika Szkoła Podstawowa
Super Relacja: 
Tak
Które wyzwanie z obszaru "Uczenie się i nauczanie" wybraliście do realizacji?: 
3. Organizujemy ogólnoszkolne konsultacje zasad wewnątrzszkolnego oceniania lub programu wychowawczego szkoły.
Opiszcie jak przebiegła realizacja wyzwania : 

Jak już wiecie w naszej szkole funkcjonuje "Skrzynka Samorządu Uczniowskiego". Początkowo służyła przede wszystkim uczniom do składania propozycji działań, aby w szkole było miło i przyjaźnie. Tak też się działo i dzieje. Jednak z czasem jej przeznaczenie zwiększyło zasięg. Uczniowie zaczęli umieszczać w niej kartki ze swoimi bolączkami. Pod koniec pierwszego semestru wyjęliśmy petycję podpisaną przez wszystkich uczniów jednej z siódmych klas, która informowała, że nie warto poprawiać złych ocen z prac klasowych czy kartkówek, bo ta poprawa jest niewidoczna i niewiele wnosi dla ucznia. Podczas naszego piątkowego zebrania, ta kartka stała się najważniejsza. Rada SU obradując we własnym gronie pod okiem opiekunki SU stwierdziła, że siódmoklasiści mają rację. Wiele razy uczniowie o tym wzmiankowali i słyszeli odpowiedź, że tak musi być. W tym samym dniu podczas zebrania odwiedził nas rodzic ucznia z klasy VII i powiedział, że jego syn stracił wiarę w poprawianie ocen. Jest dobrym uczniem, jednak i takim zdarzają się wpadki. Dostał ocenę dopuszczającą ze sprawdzianu- z wagą 3, poprawił ją na bardzo dobrą- też z wagą 3 i w efekcie jego średnia z tego przedmiotu niewiele zmieniła się na korzyść. Powiedział też, że będzie mówił o tym głośno na zebraniu Rady Rodziców z Dyrekcją szkoły. Wiedzieliśmy, że to nie przelewki. Postanowiliśmy działać. Na Librusie została wystosowana informacja, że w najbliższym tygodniu każda klasa z poziomu IV- VIII musi mieć przeprowadzone zajęcia przbliżające uczniom zapisy w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania i aby zwrócili uwagę na zapis dotyczący popraw. W kolejny piątek zaś odbędzie się spotkanie z Samorządami Uczniowskimi w celu zebrania opinii na temat oceniania. Tak też się stało. Uczniowie klas IV- VI nie dostrzegli niezgodności, natomiast w klasach VII- VIII wybuchł prawdziwy bum. Uczniowie mówili jednym głosem, że nie ma zapisu regulującego zasady poprawiania ocen. Oceny można poprawiać, ale co z tego wynika dla ucznia? Postanowiliśmy więc skupić się na klasach VII- VIII. Użyliśmy narzędzia pod tytułem ANKIETA, którą wypełniali. Omówiliśmy ją i okazało się, żę 86% piszących ją uczniów jest za zmianą w systemie oceniania. Uczniowie klas VII- VIII wystąpili z propozycją zorganizowania debaty, w celu wypracowania jakiegoś stanowiska. Stwierdzili,że z każdej klasy VII- VIII pojawi się czterech przedstawicieli i wszyscy wspólnie coś wymyślą, zaproponują, by było lepiej. Tak też się stało. Uczniowie bardzo szybko wybrali swoich przedstawicieli, wiedzieli, kto ich będzie godnie reprezentował. Patrząc w plan lekcji uznaliśmy, że najlepszym terminem będzie środa.  Uzbrojeni w argumenty: karta uczniów klasy VII, wyniki ankiety, informacja o rozmowie z niezadowolonym rodzicem, propozycja debaty uczniowskiej i jej termin, udaliśmy się do Dyrekcji szkoły. Opowiedzieliśmy o tym, co się zadziało. Zaprosiliśmy do udziału w debacie. Tak też się stało. Debata odbyła się bardzo szybko, bo już w następną środę.  Zorganizowaliśmy ją w pracowni informatycznej. Uczniowie na komputerach sprawdzali nasz system oceniania. Debata trwała 90 minut. Dyrekcja wysłuchała nas, powiedziała, że sprawa zostanie postawiona podczas zebrania najbliższej Rady Pedagogicznej. Podczas Rady Pedagogicznej zapadła decyzje, że poprawiona ocena z pracy klasowej zyskuje wagę-3, poprawiana zaś- wagę 0, poprawiona ocena z kartkowki zyskuje wagę - 2, poprawiana zaś wagę- 0. Dotyczy to każdej poprawionej oceny. Informację o tym przekazali uczniom wychowawcy, potwierdził SU w informacji na tablicy SU. Ucieszyła nas ta decyzja, tym bardziej, że wiedzieliśmy, iż działamy również na korzyść uczniów z klas IV, V, VI, którzy nie wszystko jeszcze do końca rozumieją. Rada Pedagogiczna wprowadziła zaproponowane zmiany w życie –  obowiązują one od II semestru.  W tym obszarze udało się nam porozumieć i  wypracować wspólne stanowisko. Także dla rady Samorządu Uczniowskiego to pouczające doświadczenie – członkowie rady SU przekonali się, że "Skrzynka SU" pozwoliła nam zdobyć wiedzę na temat problemów uczniów i zapobiec przykrym sytuacjom.

Napiszcie kto był zaangażowany w realizację wyzwania (spoza zespołu projektowego)?: 

W realizację wyzwania byli zaangażowani uczniowie kas VII- VIII, częściowo klas IV- VI, wychowawcy klas, rodzice, Dyrekcja, nauczyciele.

Co było najtrudniejsze w realizacji wyzwania?: 

Najtrudniej było przekonać niektórych nauczycieli, którzy stwierdzili, że uczniowie celowo nie uczą się do pierwszego terminu sprawdzianu czy kartkówki, by potem móc poprawiać. Argumentowali, że tylko uczniowie jak zwykle czują się pokrzywdzeni, a nie myślą o pracy nauczyciela. Pytali, dlaczego nauczyciel ma dwukrotnie wykonywać tę samą pracę i zerować gorszą ocenę. To w ich oczach niesprawiedliwe wobec nauczyciela.

Co Wam się udało/uważacie za sukces związany z realizacją tego wyzwania?: 

Sukcesem jest to, że cieszymy się z zaufania uczniów, że udało nam się rozwiązać problem, że wykazaliśmy się empatią, bo walczyliśmy też o klasy IV- VI, że umiemy argumentować, że Dyrekcja i większość nauczycieli poważnie nas traktuje. Cieszy nas również to, że zrobiliśmy to sami- bez interwencji rodziców. Okazało się też, że potrafimy być bardzo solidarni w działaniu.

Zdjęcia dokumentujące realizację wyzwania: 
Status: 
Zaakceptowane
Komentarze: 

Droga Grupo,

wygląda na to, że spisaliście się na medal!! laugh Udało Wam się zauważyć problem z ocenianiem i dokonać trudnej rzeczy, jaką jest zmiana systemu ocenianiania, co stanowiło duże wyzwanie - brawo! Bardzo podoba mi się sposób, w jaki podeszliście do sprawy! Dowiedzieliście się najpierw, jakie jest zdanie uczniów na temat poprawianych ocen, a potem (po potwierdzeniu chęci uczniów do zmiany sytuacji) rozpoczęliście starania o debatę. Rozmowa w każdej formie, gdzie strony będą mogły podzielić się swoją perspektywą i usłyszeć inną, to zawsze cenne i wartościowe doświadczenie - szczególnie w przypadku istotnych i niełatwych tematów. Bardzo dobrze, że postanowiliście przeprowadzić konsultacje w takiej formie. Dzięki za dokumentację fotograficzną poszczególnych etapów!  smiley

Wspaniale, że dyrekcja i nauczyciele byli otwarci na Wasz głos - trzeba to zauważyć, bo to wspierająca postawa! Dobrze, że zauważyliście również perspektywę nauczycieli w tej sytuacji. Gratulacje, że przekonaliście do swojej racji Grono Pedagogiczne. To bardzo cenne, że wysłuchali Waszych postulatów. Co jest niezwykle warte docenienia, bez względu na wynik tego procesu, to solidarność uczniów, która się wytworzyła i stanowi dużą wartość. Umiejętność argumentacji, samodzielność i reprezentowanie głosu uczniów, który poznaliście - te elementy to rzeczywiście Wasz sukces, z którego cieszymy się z Wami, a przede wszystkim dokonaliście zmiany! Wielkie gratulacje i serdecznie pozdrawiamy! smiley