Obrazek użytkownika Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 im. Powstańców 1863r.
Super Relacja: 
Tak
Które wyzwanie z obszaru "Uczenie się i nauczanie" wybraliście do realizacji?: 
2. Organizujemy dyskusje klasowe lub szkolne o tym, co nas motywuje do nauki. Wnioski przedstawiamy nauczycielom i opracowujemy konkretne propozycje do wprowadzenia w życie.
Opiszcie jak przebiegła realizacja wyzwania : 

W wybranym wyzwaniu bardzo nam zależało, by jak największa grupa uczniów wzięla w tym udział. Opiekunowie SE wraz z SE w listopadzie podjęli decyzję, że będą badać motywację w szkole, ponieważ jest to obszar, który widocznie wyróżnia Pragę Pn na tle innych dzielnic Warszawy.
Ustalono formę prowadzenia dyskusji, opracowano szablon takiej rozmowy z pomocami, podjęto szkolenie podczas spotkania opiekunów z członkami  samorządów klasowych oraz wychowawcami klas. (27 listopada 2018)

Wychowawcy wraz z samorządami otrzymali dwa miesiące na przeprowadzenie rozmów i badań (zajęcia oparte na badaniu bezpośrednim "słoneczko" plus mapa myśli (brainstorming).). Opracowane zajęcia wychowawcy przekazali po feriach SU i na podstawie wyników zorganizowano szkolenie dla Rady Pedagogicznej związane z motywowaniem uczniów - poprowadziła je psycholog szkolna z opiekunami samorządu. W ten sposób wychowawcy oraz nauczyciele usłyszeli, co motywuje uczniów, przedstawciele Rady Rodziców również (są zapraszani na Rady Pedagogiczne) - postanowiono wdrożyć wyniki do realizacji i wykorzystać je podczas motywowania uczniów w:

- realizacji zadań dodatkowych

- uczestnictwie w działaniach dodatkowych w szkole i poza nią

- włączeniu się w sposób bardziej aktywny w życie szkoły

Od kwietnia w działania wychowawcze włączane są wypracowane metody biorące pod uwagę najbardziej skuteczne motywatory.

Zmiany, jakie zostały wprowadzone:

- obok ocen pojawiły się nagrody wybrane przez uczniów (wycieczki, spotkania, zajęcia w terenie)

- dodatkowe nagrody zostały opracowane i zostaną na stałe wprowadzone w formie zapisu do statutu

- nauczyciele w sposób systemowy i częściej motywują uczniów słownie (od momentu pierwszej lekcji)

- stosowanie alternatywnych sposobów powitań w klasach młodszych

O zmianach i nowościach uczniowie zostali poinformowani wraz z rodzicami przez opiekunów SU oraz wychowawców (spotkania godziny wychowawcze i zebrania z rodzicami).

Napiszcie kto był zaangażowany w realizację wyzwania (spoza zespołu projektowego)?: 

Rada Rodziców

Wychowawcy klas

nauczyciele (cała Rada Pedagogiczna)

Co było najtrudniejsze w realizacji wyzwania?: 

Najtrudniejsze były zmiany w świadomości nauczycieli i ukazanie wartości motywacji,

- umożliwienie wszystkim uczniom przedstawienie w sposób czytelny swoich oczekiwań

- zaplanowanie i wprowadzenie w życie zaproponowanych rozwiązań

Co Wam się udało/uważacie za sukces związany z realizacją tego wyzwania?: 

Sukcesem było zrozumienie przez znaczną grupę uczniów i dorosłych, że motywacja jest jednym z najważniejszych i najbardziej skutecznych narzędzi nauki. Uczniowie w znacznej mierze zrozumieli, że najlepsza i najbardziej wartościowa jest motywacja wewnętrzna, a nauczyciele zrozumieli - że wynika ona w znacznej mierze ze wzmocnionego poczucia własnej wartości.

Zdjęcia dokumentujące realizację wyzwania: 
Status: 
Zaakceptowane
Komentarze: 
Drogi Zespole, Ogrrrrooomne gratulacje! Wykonaliście mnóstwo dobrej pracy i jest to zdecydowanie fantastyczne! Przygotowaliście szablon do dyskusji i odbyło się spotkanie w tej sprawie - to chyba najtrudniejszy moment zaplanowania wszystkich działań. Udało Wam się przeprowadzić rozmowy w szkole o motywacji, co stało się dzięki wsparciu nauczycieli! Szkolenie dla nich z tego zakresu z pewnością było dobrym i wartościowym elementem dodatkowym. Świetnie, że tak kompleksowo podeszliście do sprawy. Wspaniale, że udało Wam się wypracować tak konkretne propozycje - powodzenia we wcielaniu ich w życie. Mamy nadzieję, że będą pomocne w motywowaniu do nauki! Cieszymy się, że efektem Waszego działania jest większa świadomość uczniów, a także nauczycieli. Wielkie gratulacje raz jeszcze! :)