Obrazek użytkownika Zespół Szkół Nr 8 im. Stanisława Staszica
Super Relacja: 
Tak
Które wyzwanie z obszaru "Uczenie się i nauczanie" wybraliście do realizacji?: 
1. Badamy, czy uczniowie i uczennice rozumieją, za co i jak są oceniani na lekcjach. Wnioski przedstawiamy nauczycielom i opracowujemy konkretne propozycje do wprowadzenia w życie.
Opiszcie jak przebiegła realizacja wyzwania : 

Na zebraniach Samorządu Uczniowskiego, uczniowie zastanawiali się, które działanie z obszaru piątego interesuje ich najbardziej. Doszli do wniosku, że badając zrozumienie systemu oceniania wśród uczniów ZS 8, będą mogli realnie wpłynąć na sytuację w Szkole w tym obszarze. Podjęto następujące działania:

1. Dwóch uczniów przygotowało ankietę, którą poddano konsultacji z innymi uczniami SU i Opiekunem Samorządu Uczniowskiego.

2. Skserowano ankietę. Samorząd doszedł do wniosku, że chce skorzystać z formy papierowej. Uznano, że w ten sposób uczniowie szczerzej odpowiedzą na pytania oraz zostanie zachowana zasada anonimowości.

3. Uczniowie SU przeprowadzili ankietę w piątek 05.04.2019 na drugiej i trzeciej lekcji. Ankietę wypełniło 275 uczniów z klas pierwszych, drugich, trzecich i czwartych.

4. Uczniowie opracowali wyniki ankiety: podliczyli głosy i przygotowali prezentację w Power Point.

5. Wyniki ankiety (prezentacja w Power Point) zostały przedstawione nauczycielom na zebraniu, które odbyło się 24.05.2019. W spotkaniu tym wzięło udział 38 nauczycieli. Uczniowie SU przedstawili wnioski dotyczące znajomości systemu oceniania wśród uczniów ZS 8.

Propozycje poprawy znajomości zasad oceniania:

- przypominać uczniom o zasadach zawartych w WSO i PSO nie tylko na początku roku szkolnego, ale także w połowie roku (na początku II semestru),

- wskazać uczniom bibliotekę, gdzie przez cały rok szkolny chętni mogą korzystać z dokumentu WSO i prosić o pomoc w interpretacji (jesli zajdzie taka konieczność),

- udostępniać w salach lekcyjnych dokumenty PSO w formie papierowej (np. na gazetce na tablicy korkowej),

- konsekwentnie przestrzegaż zapisów zawartych w WSO i PSO.

Napiszcie kto był zaangażowany w realizację wyzwania (spoza zespołu projektowego)?: 

Oprócz zespołu członków SU zaagażowanych bezpośrednio w realizację wyzwania (przygotowanie, powielenie, przeprowadzenie ankiety, opracowanie wyników i ich prezentacja), w realizację wyzwania zaangażowanych było 275 uczniów. Grupa ta wzięła udział w badaniu ankietowym dotyczącym znajomości Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania (WSO) i Przedmiotowego Systemu Oceniania (PSO).

Co było najtrudniejsze w realizacji wyzwania?: 

Najtrudniejsze w realizacji wyzwania były 2 kwestie:

1. Ankietę przeprowadziliśmy tuż przed strajkiem. Potem, przez cały kwiecień nie można było nad nią w ogóle pracować ani jej wyników zaprezentować nauczycielom. Udało się to dopiero pod koniec maja.

2. W ankiecie uczniowie mogli w kilku pytaniach otwartych wyrazić opinie na temat niesprawiedliwości w ocenianiu uczniów przez nauczycieli. Opinie te trzeba było potem przedstawić nauczycielom na zebraniu 24.05.2019. Uwagi uczniów dotyczyły przede wszystkim: niesprawiedliwego oceniania uczniów, kładzeniu nacisku jedynie na brak postępów w nauce i ignorowaniu wartości dodanej w procesie kształcenia, uwzględnianiu ocen ze sprawdzianów (jako najważniejszych) przy wystawianiu oceny końcowej. Przedstawienie tych uwag okazało się to chyba jednym z najtrudniejszych aspektów realizacji tego wyzwania. 

Co Wam się udało/uważacie za sukces związany z realizacją tego wyzwania?: 

Sukcesem związanym z tym obszarem jest rozmiar przedsięwzięcia - w ankiecie wzięło udział aż 275 uczniów, co stanowi 45% ogółu uczniów ZS 8. Na pytania ankietowe odpowiadali uczniowie z każdego poziomu kształcenia: z klas pierwszych - 65 osób, z klas drugich - 66 osób, z klas trzecich - 86 osób, z klas czwartych - 58 osób.

Nauczyciele z zaiteresowaniem wysłuchali wyników ankiety, uwag w pytaniach otwartych oraz propozycji ulepszenia sytuacji.

Dyrekcja ZS 8 wyraziła podziękowanie za przeprowadzenie tego badania i przedstawienie wyników ankiet. Z zaiteresowaniem słuchała ocen uczniów. Zadeklarowała, że wnioski weźmie pod uwagę w dalszej pracy Szkoły.

Zdjęcia dokumentujące realizację wyzwania: 
Status: 
Zaakceptowane
Komentarze: 

Drogi Zespole,

wygląda na to, że spisaliście się świetnie! Opracowaliście ankietę w konsultacji z nauczycielami - dobry początek! Bardzo imponująca jest liczba uczniów, wśród których przeprowadziliście ankietę - naprawdę ogromna! Z pewnościa musieliście włożyć mnóstwo pracy w opracowanie wyników tej ankiety i przeanalizowanie wszystkiego, a potem wyciągnięcie wniosków. Mimo przerwy, udało Wam się stworzyć świetną, bardzo bogatą i konkretna prezentację i przedstawić uzyskane wnioski nauczycielom. Rozumiem, że było to trudne zadanie, dlatego możecie być dumni, że zrealizowaliście je z takim staraniem i zostaliście wysłuchani z zainteresowaniem! Uznanie dyrekcji dla Waszej pracy potwierdza, że było to cenne źródło informacji. Na marginesie - bardzo ładna, czytelna prezentacja wyników!

Dzięki Waszemu badaniu, mogliście stworzyć konkretne wskazówki, by uczniowie lepiej wiedzieli za co i jak sa oceniani - powodzenia we wcielaniu ich w życie. Jeszcze raz doceniam ogromną ilość pracy - wysiłku, czasu, uwagi, jaką włożyliście w porządne przeprowadzenie tego zadania. Gratulacje tym samym wzorowo zrealizowanego wyzwania! Brawo! laugh