Obrazek użytkownika Michał Tragarz

Zapraszamy do czwartej edycji ogólnopolskiego programu "Szkoła Demokracji", którego celem jest zwiększenie udziału uczniów i uczennic w życiu szkoły oraz wzmocnienie samorządności uczniowskiej. 

W ramach programu wspieramy merytorycznie szkoły, które chcą poprawić swoje funkcjonowanie
w tym obszarze, zaangażować uczniów w życie szkoły a tym szkołom, które spełnią wyzwania w 7 obszarach przyznajemy certyfikat, który poświadcza, ż szkoła wspiera samorządność
i oddolną aktywność uczniów. 

W roku szkolnym 2018/19 zapraszamy do dwóch bezpłatnych, otwartych dla wszystkich szkół działań:

1. „Samorządy Mają Głos” – akcja, w której wspieramy szkoły w organizacji i przeprowadzeniu demokratycznych wyborów do władz samorządu uczniowskiego.

Akcja SMG jest świetnym początkiem do wzięcia udziału w dalszej części programu!
Rekrutacja trwa od 1 lipca do 29 września 2018 roku! 

2. „Szkoła Demokracji” – całoroczny program wspierania merytorycznego szkół, które chcą wzmocnić udział uczniów i uczennic w życiu szkoły.
Rekrutacja trwa od 11 czerwca do 30 września 2018 roku. UWAGA: Limit szkół w programie wynosi 100 - obowiązuje kolejność zgłoszeń!

Wypełnij formularz zgłoszeniowy do programu!


Zapoznaj się z Regulaminem programu.

UWAGA: Do każdego z ww. działań obowiązują osobne zgłoszenia!

 

Po więcej informacji o programie zapraszamy na stronę www.samorzaduczniowski.pl  oraz fanpage https://www.facebook.com/SuMajaGlos/

Zapraszamy do kontaktu w przypadku wszelkich pytań!

Michał Tragarz, michal.tragarz@ceo.org.pl, (22) 825-05-50 wew. 214