Obrazek użytkownika Szkoła Podstawowa im. Króla Władysława Łokietka w Uniszkach Zawadzkich
Które wyzwanie z obszaru "Działania uczniów" wybraliście do realizacji?: 
1.Przeprowadzamy diagnozę potrzeb i zainteresowań młodzieży w naszej szkole, obejmującą wszystkich uczniów i uczennice, z wykorzystaniem metody innej niż ankieta. Wnioski przekładamy na konkretne działania, które umieszczamy w planie pracy
Opiszcie jak przebiegła realizacja wyzwania : 

Wiele razy słyszeliśmy, że brakuje nam motywacji do nauki, dlatego też postanowilismy wspólnie zastanowić się czym jest dla nas motywacja. O temacie dyskusji poinformowalismy przedstawicieli samorządów klasowych a nasza Pani opiekun porozmawiała z wychowawcami. W pierwszym tygodniu maja, na godzinach wychowawczych w klasach IV - VIII rozmawialismy o tym czym jest dla nas motywacja i co nas motywuje do nauki. Efekty swojej pracy umieścilismy na plakatach. Następnie 16 maja zorganizowaliśmy spotkanie SU, na które zaprosiliśmy uczniów klas bioracych udział w dyskusji. Przedstawiciele klas/grup omówili na forum swoje wnioski. Całe spotkanie poprowadziła Wiktoria, wspomagana przez opiekuna SU. Zaskoczył nas to, że jesteśmy w podobnym wieku a mamy różne priorytety. Okazało się, że dla młodszych uczniów najwiekszy wpływ na naukę mają: dobre oceny, nagrody, pochwała/kara rodziców i nauczycieli. Uczniowie klasy 7 wskazali, że największą motywacją do nauki jest dla nich: uniknięcie oceny niedostatecznej, chęć zdobycia dobrej oceny, chęć zdobycia dobrego zawodu. Uczniowie klasy 8 zdecydowali, że największy wpły na ich motywację mają: perspektywa przyszłości - wybór szkoły, zawodu, dobra praca, nagrody (świadectwo, stypendium). Następnie przedyskutowalismy wspólnie co można zrobić aby zmotywować wszystkich uczniów naszej szkoły do nauki. Wnioski z dyskusji zapisaliśmy tworząc zestaw propozycji działań motywujących. Wszystkie plakaty, mapy myśli powiesiliśmy na korytarzu szkolnym, aby zapoznali się z nimi wszyscy uczniowie.

Napiszcie kto był zaangażowany w realizację wyzwania (spoza zespołu projektowego)?: 

W realizację zadania zaangażowani byli wszyscy uczniowie klas IV - VIII, wychowawcy, SU wraz z opiekunem.

Co było najtrudniejsze w realizacji wyzwania?: 

Niektórzy uczniowie mieli duży problem, z określeniem co ich motywuje do nauki. 

Co Wam się udało/uważacie za sukces związany z realizacją tego wyzwania?: 

Za sukces możemy uznać to, że wszyscy uczniowie mieli możliwość zabrania głosu. Wypracowane wnioski przedstawiciela SU przekazali pani dyrektor i innym nauczycielom. Propozycje uczniów zostaną uwzględnione w dalszej pracy szkoły i będą wskazówką dla nauczycieli na co zwrócić uwagę, aby zachęcić uczniów do wkładania większego wysiłku w zdobywanie wiedzy.

Zdjęcia dokumentujące realizację wyzwania: 
Status: 
Zaakceptowane
Komentarze: 

Witajcie,

Dziękuję za Waszą relację. Widzę, że sprostaliście wybranemu wyzwaniu i osiągnęliście niekwestionowany sukces. Chciałbym na początku wyszczególnić kilka elementów, które moim zdaniem były najmocniejszymi stronami Waszej inicjatywy i które warto pielęgnować i kontynuować:

Po pierwsze, spodobało mi się, że po dyskusjach klasowych efekty pracy umieściliście na plakatach. Myślę, że to bardzo cenne, że pozostawiliście widoczny znak po inicjatywie. Dzięki temu uczniowie mogą w razie potrzeby wracać do owoców dyskusji, a także zapoznać się z efektami pracy innych klas. Bez wątpienia najmocniejszą stroną zrealizowanego wyzwania, było zaproszenie uczniów/ przedstawicieli poszczególnych klas na spotkanie SU, na którym prezentowane były wnioski z dyskusji, a następnie formułowane propozycje działań. Włączenie chętnych spoza grupy projektowej i dopuszczenie ich do współdziałania i decydowania jest esencją samorządności szkolnej.

Cieszę się, że Sami to dostrzegliście i za największe osiągnięcie inicjatywy uznaliście fakt, że wszyscy uczniowie mieli możliwość zabrania głosu. Świadczy to o dużej świadomości, jak powinna wyglądać samorządność uczniowska. W tym miejscu warto pomyśleć, o umożliwieniu wyrażania opinii innymi kanałami niż wzięcie udziału w dyskusji. Biorąc pod uwagę, że dla części osób publiczne wyrażenie swojego zdania może być krępujące, w przyszłości może warto umożliwić uczniom zabranie głosu w sposób anonimowy np. w formie ankiety, czy skrzynki pomysłów.

Nie wiem, czy to miało jakikolwiek wpływ, ale wydaje mi się, że zamieszaliście trochę z określeniem obszaru i wyzwania jakie zrealizowaliście. Moim zdaniem, Wasza inicjatywa idealnie wpasowuje się w Uczenie i Nauczanie (tak z resztą sugeruje tytuł) i wyzwanie nr 2 tzn. Organizujemy dyskusje klasowe lub szkolne o tym, co nas motywuje do nauki. Wnioski przedstawiamy nauczycielom i opracowujemy konkretne propozycje do wprowadzenia w życie. ( tutaj nie ma zastrzeżenia, że przy użyciu innej metody niż ankieta). Bardzo proszę przenieście to wyzwanie do obszaru Uczenie się i nauczanie, ponieważ bez tego nie mogę zaakceptować wyzwania.

Napisaliście, że stworzyliście zestaw propozycji działań motywujących, które przedstawiliście dyrekcji i nauczycielom i które mają zostać mają zostać uwzględnione dalszej pracy szkoły. Jestem bardo ciekawy jakie konkretne działania udało Wam się wypracować, napiszcie prozszę więcej szczegółów.

Na koniec gratuluję raz jeszcze udanej inicjatywy i świadomości istoty samorządności uczniowskiej. Myślę, że dzięki temu osiągniecie jeszcze wiele sukcesów, a wasza motywacja zarówno do nauki jak i do działania na rzecz szkolnej demokracji, będzie stale wysoka. Przypomnę jeszcze, żebyście przenieśli relację do właściwego obszaru i dopisali jakie konkretnie działania wypracowaliście

Pozdrawiam,

Tomasz

Komentarze

Dzięki za uzupełnienie relacji! Gratulacje udanego działania! laugh