Obrazek użytkownika Szkoła Podstawowa nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Katowicach
Które wyzwanie z obszaru "Działania uczniów" wybraliście do realizacji?: 
3.Organizujemy dzień/noc integracyjną dla uczniów szkoły, podczas której każda klasa jest odpowiedzialna za przygotowanie poszczególnych elementów wydarzenia
Opiszcie jak przebiegła realizacja wyzwania : 

Wydarzenia pod nazwą „Nocnych spotkań filmowych” organizowane były w naszej szkole już wcześniej. Cieszyły się one bardzo dużym zainteresowaniem uczniów oraz były one przez nich bardzo dobrze odbierane. Niestety względy prawne związane z wyświetlaniem filmów podczas tych Spotkań zmusiły nas do zaprzestania organizowania tego rodzaju imprez. Niemniej jednak potrzeba tego rodzaju formy integracji uczniów nadal była bardzo duża. Wskazywali to nauczyciele ale również potrzebę tę zgłaszali sami uczniowie.

Od dłuższego czasu trwały zatem rozmowy nad wypracowaniem nowej formuły tego rodzaju spotkania integracyjnego.

Podczas zebrań Samorządu Uczniowskiego młodzież proponowała aby formę tego rodzaju imprezy rozszerzyć o tematykę obejmującą inne, aniżeli tylko filmowe, zainteresowania uczniów.

W ten sposób rodziła się koncepcja integracyjnego spotkania w czasie którego uczestnicy będą mogli porozmawiać i podzielić się swoimi doświadczeniami, wiedzą i zainteresowaniami na temat muzyki, filmu, literatury, sztuki ale także gier komputerowych.

Zgłaszane przez uczniów propozycje „stolików” tematycznych pokrywały się z badaniami ankietowymi, które przeprowadzaliśmy w szkole w związku z realizacją rządowego projektu profilaktycznego „Falochron”.

Naturalnie zatem stworzyły się grupy uczniów, którzy zgłaszali akces udziału w poszczególnych „stolikach tematycznych” przyjmując na siebie odpowiedzialność zaplanowania tematyki zajęć w swojej grupie.

Po konsultacjach przygotowanych scenariuszy z opiekunami Samorządu Uczniowskiego wyznaczony został termin „Wieczornych Spotkań Integracyjnych”.

Ze względu na tematykę, czas (godziny wieczorno-nocne) a także względy związane z właściwym zapewnieniem opieki, udział w tym spotkaniu zaplanowany została dla uczniów klas najstarszych tj. 7 i 8 szkoły podstawowej oraz III gimnazjum.

Mimo, że ograniczyliśmy grupę uczniów, którzy mogli wziąć udział w spotkaniu, tylko do klas najstarszych, nie mieliśmy poczucia pominięcia młodszej młodzieży naszej szkoły bowiem tydzień wcześniej organizowaliśmy Środowiskowe Spotkania Edukacyjne, cykliczną imprezę organizowana, która w tym roku odbywała się pod hasłem „Talent i pasja – pozytywnie mnie nakręca”. Podczas tego wydarzenia przygotowaliśmy dla naszych uczestników wiele warsztatów tematycznych takich jak związanych z pasjami i zainteresowaniami uczniów:

  • Warsztaty taneczne
  • Modeling i wizaż
  • Szkolne graffiti – czyli malowanie na legalu
  • W zakładzie krawieckim – czyli moda w zasięgu mojej ręki.
  • Wierszem malowane - warsztaty plastyczno – czytelnicze.
  • Pyszna pasja – warsztaty kulinarno-cukiernicze
  • Muzyka jest mną, ja jestem muzyką – warsztaty muzyczne połączone z nagraniem utworu muzycznego
  • Na górskim szlaku
  • Mój kochany zwierzak – najlepszy przyjaciel
  • Poszukiwacze skarbów czyli w świecie kolekcjonerów.

Podsumowaniem Środowiskowych Spotkań Edukacyjnych był „Koncert Talentów”, w czasie którego uczniowie zaprezentowali swoje pasje i talenty w śpiewanych i wykonywanych na instrumentach utworach muzycznych, tańcu nowoczesnym, akrobatyce itp.

Wracając jednak do „Wieczornych spotkań integracyjnych”, które odbyły się 24 maja 2019 r w godzinach 19.00-22.00,  należy podkreślić, że tego rodzaju integracja jest bardzo potrzebna młodzieży. Poprzez udział w grupach tematycznych każdy z uczestników poczuł się dowartościowany a jednocześnie zaakceptowany. Zauważalna była ogromna wiedza młodzieży w preferowanych przez siebie tematach i zainteresowaniach.

Uczestnicy „stolika filmowego” wymieniali się doświadczeniami związanymi z wiedzą na temat filmów, dokonywali ich subiektywnej oceny, dzielili się emocjami. „Stolik muzyczny” przybrał formę quizu muzycznego polegającego na odgadywaniu utworów proponowanych przez jego uczestników, który z czasem przekształcił się w świetną zabawę taneczną. Przy „stoliku literackim”, najbardziej chyba burzliwym i emocjonalnym, dokonywała się wymiana zdań i opinii na temat książek wśród których dominowała literatura fantasty. Niespodziewanie także utworzył się także stolik gier planszowych gdzie oprócz rozgrywek dokonywała się wymiana doświadczeń związana z planszówkami. „Stolik artystyczny” koncentrował się głównie na prezentacji umiejętności plastycznych i wymiany zdań w zakresie wykorzystywania różnorodnych technik malarskich. 

Napiszcie kto był zaangażowany w realizację wyzwania (spoza zespołu projektowego)?: 

W projekt zaangażowani byli opiekunowie Samorządu Uczniowskiego oraz uczniowie klas 7 i 8 szkoły podstawowej oraz III gimnazjum.

Co było najtrudniejsze w realizacji wyzwania?: 

Najtrudniejsze okazało się ustalenie odpowiedniego terminu „Wieczornych Spotkań Integracyjnych”. Nagromadzenie się w wielu wydarzeń, krótkim czasie do realizacji doprowadziło do mniejszej niż spodziewana frekwencja uczniów.

Co Wam się udało/uważacie za sukces związany z realizacją tego wyzwania?: 

Za sukces można uznać fakt, że udało się w nowej formie reaktywować imprezę integracyjną, która jako „Nocne Spotkania Filmowe” cieszyła się ogromnym zainteresowaniem uczniów. Po zaprzestaniu organizacji tej imprezy wydawało się tego rodzaju spotkania integracyjne już nie wrócą do kalendarza wydarzeń szkolnych. Okazało się, że wyzwanie w ramach „Szkoły Demokracji” skutecznie zmobilizowało Samorząd Uczniowski do wznowienia tego rodzaju imprezy.  

Zdjęcia dokumentujące realizację wyzwania: 
Status: 
Zaakceptowane
Komentarze: 

Drogi Zespole,

bardzo się cieszę, że zauważyliście potrzebę integracji wśród uczniów Waszej szkoły! Stworzyliście bardzo ciekawą propozycję stolików tematycznych w wieczornej porze, gdzie każdy mógł spędzić czas wokół róznorodnych i ciekawych zainteresowań. Wielki plus za nietuzinkowy pomysł! Co prawda opisaliście to działanie jako wznowienie poprzedniego (filmowego), a prosiliśmy, by wyzwanie było tym, co dotąd nie odbywało się w Waszej szkole, jednak wprowadziliście nową, interesującą formułę tych spotkań. Zastanawiam się, w jaki sposób podzieliliście się organizacją i przygotowaliście poszczególne stanowiska, zaplanowaliście je? Ciekawym było także zorganizowanie spotkań dla młodszych koleżanek i kolegów, gdzie mogli rozwijać swoje pasje. Skupiając się na Waszym wieczornym wydarzeniu, gratuluję zainteresowania uczniów! Wspaniale, że działania były tak wciągające i jak wynika z Waszej relacji - dużo się działo podczas nich, a przede wszystkim uczniowie mogli się bliżej poznać i pogłębić wspólnie zainteresowania, a to jest bezcenne! Brawo! laugh