Obrazek użytkownika Szkoła Podstawowa nr 5 im. ks. Franciszka Olejniczaka
Które wyzwanie z obszaru "Działania uczniów" wybraliście do realizacji?: 
3.Organizujemy dzień/noc integracyjną dla uczniów szkoły, podczas której każda klasa jest odpowiedzialna za przygotowanie poszczególnych elementów wydarzenia
Opiszcie jak przebiegła realizacja wyzwania : 

Okazało się, że planowane przez nas działanie idealnie współgra z punktem 3 obszaru „Działania uczniów i uczennic” - Organizujemy dzień / noc integracyjną dla uczniów szkoły, podczas której każda klasa jest odpowiedzialna za przygotowanie poszczególnych elementów wydarzenia.

Przede wszystkim chcielibyśmy wytłumaczyć na czym dokładnie polegają „Rywalizacje klasowe” i jaki jest ich cel:

Rywalizacje to łatwy i zabawny sposób w jaki uczniowie poszczególnych klas mogą zdobyć dla siebie punkty, które będą miały wpływ na wystawianie ocen z zachowania (punkty są uwzględnione w punktach zamieszczonych w Statucie). W wyznaczone dni kolejnych miesięcy, Samorząd Uczniowski organizował wyjątkowe dni pod z góry ustalonymi hasłami np. Dzień Mikołajkowych Czapek czy Dzień Kolorowych Skarpetek. W te dni klasy włączały się do wspólnej zabawy i miały za zadanie dostosować swój wizerunek do motywu przewodniego i np. przyjść do szkoły w mikołajkowej czapce lub zabawnych, kolorowych skarpetkach (staraliśmy się, aby akcesoria nie utrudniały funkcjonowania uczniom w szkole i mogły być przez nich tego dnia noszone przez cały czas). Przewodniczący klas 4-8 byli zobowiązani w tym dniu zliczyć uczniów ze swoich klas, którzy dostosowali się swoim wizerunkiem do konkretnego dnia i najpóźniej do następnego dnia dostarczyć przewodniczącemu Samorządu Uczniowskiego lub zastępcy karteczki z informacją ilu uczniów na ilu z danej klasy spełniło wymogi. W klasach 1-2 odpowiedzialni za zliczenie uczniów byli przewodniczący wraz z wychowawcami klas a informację przekazywali wychowawcy Opiekunowi Samorządu. Dwa razy w roku, na pierwsze półrocze oraz na koniec roku Samorząd Uczniowski przelicza wszystko i podaje wyniki w 2 kategoriach: klasy 1-2 oraz 4-8. Wszyscy uczniowie z klas z najlepszymi wynikami otrzymują dodatkowe punkty do zachowania. Im więcej osób z danej klasy się włączy tym większe szanse dla całej klasy na wygraną. Ponieważ klasy mają różną liczbę uczniów wyniki były zliczane procentowo, aby szanse były równe.

Oto przebieg realizacji powyższego zadania:

1. Na spotkaniu Zarządu SU wspólnie postanowiliśmy, przystąpić do realizacji „Rywalizacji Klasowych”

2. Podzieliliśmy się obowiązkami. Przewodniczący, Opiekun SU oraz nauczyciel który wyszedł z inicjatywą udali się do Dyrekcji przedstawić cały plany i uzyskać zgodę. Ponadto wspomniany Opiekun i nauczyciel zajęli się uwzględnieniem punktów w Statucie Szkoły w wewnątrzszkolnym systemie oceniania zachowania. Wszyscy z Zarządu mieli za zadanie przemyśleć i przedstawić na kolejnym spotkaniu propozycje poszczególnych dni.

3. Stworzenie rocznego harmonogramu Rywalizacji klasowych, ustalenie oraz rozpisanie zasad.

4. Przedstawienie całej inicjatywy społeczności szkolnej oraz zachęcenie do działania. Informacje podane na apelu; poprzez wiadomości na Librusie do nauczycieli, rodziców i uczniów; harmonogramy wywieszone na gazetkach Samorządu Uczniowskiego; informacje przekazane przez wychowawców i przewodniczących poszczególnych klas na godzinach wychowawczych; omówienie przez Opiekuna SU sprawy na Radzie Pedagogicznej.

5. Koordynacja przebiegu poszczególnych dni:

- przypominanie o poszczególnych dniach poprzez wiadomości i ogłoszenia na Librusie;

- systematyczne nanoszenie danych do tabeli podawanych przez przewodniczących poszczególnych klas po każdym dniu;

- systematyczne wstawianie na stronkę szkoły zdjęć i sprawozdań z przebiegu poszczególnych dni;

- zliczenie punktów po I półroczu i podanie informacji o rankingu poprzez dziennik elektroniczny oraz stronę internetową szkoły. Naniesienie przez wychowawców zwycięskich klas punktów.

Napiszcie kto był zaangażowany w realizację wyzwania (spoza zespołu projektowego)?: 

- pani Dyrektor (przedstawiliśmy jej propozycje działań, które zostały przyjęte);

- nauczyciele (zaakceptowali pomysł na Radzie);

- wychowawcy i przewodniczący poszczególnych klas (omówili zasady zabawy na godzinie wychowawczej oraz przekazywali dane po każdym dniu);

- wszyscy uczniowie, którzy włączyli się do zabawy (udział wzięły wszystkie klasy);

- rodzice (pomagali uczniom dostosować ich wizerunek);

- nauczyciele, Dyrekcja oraz inni pracownicy szkoły, którzy często również dostosowywali swój wizerunek do poszczególnych dni;

- Przewodniczący Sekcji do Spraw Zabaw i Dyskotek (wykonał zdjęcia upamiętniające poszczególne dni).

Co było najtrudniejsze w realizacji wyzwania?: 

Chyba jak zawsze sam początek oraz organizacyjna strona – stworzenie harmonogramu oraz zasad zliczania punktów oraz ich przekazywania. Dodatkowo baliśmy się, czy pomysł spodoba się uczniom i ilu z nich włączy się do wspólnej zabawy.

 

Co Wam się udało/uważacie za sukces związany z realizacją tego wyzwania?: 

Okazało się, że takie wyjątkowe dni integracyjne są bardzo potrzebne w szkole – dzięki nim szkoła nie kojarzy się tylko z nauką; wnoszą wiele radości i pozytywnego nastawienia; motywują wszystkich do wspólnego działania i pokazują siłę grupowego zaangażowania; uczą odpowiedzialności ponieważ każda klasa jest odpowiedzialna za wzajemne zmobilizowanie, zapamiętanie daty wyznaczonych dniu i stroju oraz podaniu wyników swojej klasy.

Zdjęcia dokumentujące realizację wyzwania: 
Linki związane z realizacją wyzwania: 
http://www.sp5.gostyn.pl/index.php/rada-samorzadu-uczniowskiego
Dodatkowe informacje: 

Zdjęcia dokumentujące przebieg poszczególnych dni znajdują się w raz z poszczególnymi relacjami na stronce szkoły http://www.sp5.gostyn.pl w zakładce  RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Status: 
Zaakceptowane
Komentarze: 

Droga Grupo,

świetnie, że udało Wam się zorganizować wspólną integrację w ciekawej dla Was formie. smiley Znaleźliście sposób do wspólnej zabawy, ale także na zdobycie punktów. Co prawda brakuje mi trochę tego aspektu, że każda klasa jest odpowiedzialna za jakiś fragment organizacji wydarzenia, przygotowuje coś, jednak był element mobilizacji wewnątrz klas.

Doceniam Wasz podział obowiązków i stronę informacyjną - rzeczywiście postaraliście się docierać skutecznie do wszystkich uczniów i to różnymi kanałami, co widać w relacji! Bardzo podoba mi się, że stworzyliście harmonogram i zasady - takie techniczne zaplecze projektu jest bardzo ważne. Wspaniale, że efektem było wiele radości i motywacji uczniów, którzy się zaangażowali. Może następnym razem zorganizujecie jakąś jednodniową imprezę w duchu integracji, gdzie każdy coś przygotuje (np. dekoracje, muzykę, zabawy)? Gratulacje zrealizowanego wyzwania i powodzenia! laugh

Komentarze

Dodatkowo jeszcz kilka wskazówek dla Was! Może właśnie następnym razem warto spróbować innej formy - bardziej intergracji niż rywalizacji - jak już pisałam, fajnie pomyśleć o dniu/wydarzeniu, które ma charakter właśnie bardziej integracyjny, pozwalający po prostu osobom z róznych klas zrobić coś wspólnie, pobawić się, stworzyć sytuację, w której każda klasa odpowiada za element wspólnego wydarzenia, w którym wszyscy biorą udział. Dobrze by było także proponować też takie aktywności, które niekoniecznie będą nagradzane punktami z zachowania, a wyjdą z chęci uczniów
Jeśli już chcecie jednak pozostać przy takiej formie to rozumiemy, ale może propozycje takich dni czy aktywności powinny wymyślać właśnie poszczególne klasy, np. każda klasa mogłaby wymyslić temat przewodni jednego dnia, albo w jakikolwiek inny sposób włączyć uczniów w wymyślanie tych propozycji, a nie wymyślanie odgórne? Warto by była to jak najbardziej innicjatywa od uczniów! Pomyślcie na tymi kwestiami, gorąco zachęcamy! Powodzenia w realizacji kolejnych aktywności! :)